LÖRDAG 29/7

Vi håller restaurangen öppen Lördag 29/7 från kl. 15.00.
Välkommen med din bordsreservation på tel. 0175 73620